Bức Tường Berlin

Bức Tường Berlin Huy Đức Lời giới thiệu: Nhà báo và là blogger nổi tiếng, Huy Đức, đã bị cho thôi công việc ở báo Sài Gòn Tiếp Thị sau khi tòa soạn cho rằng ông có “quan điểm chính…